Board Members

<<Steering Committee>>

President, KIMIJIMA Akihiko

Secretary General, OKUMOTO Kyoko

Vice President, TAKENAKA Chiharu

Vice President, KURODA Toshiro

Chairperson, Program Committee, SHIMIZU Nanako

Chairperson, Editorial Committee, KOBAYASHI Makoto

Chairperson, Public Relations Committee, YONEKAWA Masako

Chairperson, Overseas Committee, MATSUNO Akihisa

Chairperson, PSAJ Awards Nomination Committee, ISHIDA Atsushi

Chairperson, Peace Education Project Committee, TERUOKA Ryozo

Chairperson, “3/11” Project Committee, HASUI Seiichiro

 

 

<<Council members>>

 

<Hokkaido/Tohoku>

ODA Hiroshi, KATANO Atsuhiro, SHIGIHARA Atsuko

 

<Kanto>

ABE Kohki, ENDO Seiji, FURUSAWA Kiyoko, HASUI Seiichiro, HIRAI Akira, HORI Yoshie, ISHIDA Atsushi, KATSUMATA Makoto, KAWASAKI Akira, KOBAYASHI Makoto, MOGAMI Toshiki, MORI Satoko, NAMIOKA Shintaro, SHINODA Hideaki, SHIMIZU Nanako, TAKAHARA Takao, TAKEMINE Seiichiro, TAKENAKA Chiharu, TERUOKA Ryozo, YOKOYAMA Masaki, YONEKAWA Masako, UTSUMI Aiko

   

<Chubu/Hokuriku>

KURODA Toshiro, SAEKI Natsuko, SASAKI Hiroshi, TAKAHASHI Hiroko

 

<Kansai>

ALEXANDER Ronni, KIDO Eiichi, KIMIJIMA Akihiko, OKUMOTO Kyoko,

HARADA Tatsuo, MATSUNO Akihisa, MINE Yoichi, TOSA Hiroyuki, UCHIDA Midori, YAMANE Kazuyo

 

<Chugoku/Shikoku>

ISHII Kazuya, SADO Noriko

 

<Kyushu>

KIMURA Akira, OMI Miho

 

<Okinawa>

SATOI Yoichi, WAKABAYASHI Chiyo

 

 

<<Auditors>>

ISHIKAWA Shoji, KITAGAWA OTSURU Chieko

 

 

<<Committee Members>>

 

<Program Committee>

SHIMIZU Nanako (Chair),

ASO Tamon, FUTAMURA Madoka, KOBAYASHI Makoto, MATSUMOTO Masakazu, MINE Yoichi, MORI Satoko, NAMIOKA Shintaro, OGAWA Reiko, SHIBASAKI Atsushi, SUGIKI Akiko, UEMURA Takehiko

 

<Editorial Committee>

KOBAYASHI Makoto (Chair),

KOBAYASHI Makoto, SUZUKI Norio, TODA Kiyoshi, YANAGIHARA Nobuhiro, YUASA Masae 

 

<Public Relations Committee>

YONEKAWA Masako (Chair),

ABE Kohki, AKIYAMA Hajime, CROSS Kyoko, ISHII Masako, KIMURA Akira, OGIMURA Tetsuro, SUZUKI Manami, TESHIGAWARA Kayoko, 

 

<Overseas Committee>

MATSUNO Akihisa (Chair),

FURUSAWA Kiyoko, HASEBE Takatoshi, KIYOSUE Aisa, SASAKI Hiroshi, WAKABAYASHI Chiyo 

 

<PSAJ Awards Nomination Committee>

ISHIDA Atsushi (Chair),

HORI Yoshie, KIKKAWA Gen, MOGAMI Toshiki, MORI Satoko, SHIMABUKURO Jun

 

<Peace Education Project Committee>

TERUOKA Ryozo (Chair),

ALEXANDER Ronni, FUKUSHIMA Ariyuki, HORI Yoshie, MATSUI Kathy, OKUMOTO Kyoko, SUGITA Akihiro, SUZUKI Akira, TAKABE Yuko, TAKENAKA Chiharu, YAMANE Kazuyo 

 

<“3/11” Project Committee>

HASUI Seiichiro (Chair),

AIHARA Hiroko, HIRAI Akira, SHIGIHARA Atsuko, TAKAHASHI Hiroko, TAKEMINE Seiichiro, TOKUNAGA Mika