Board Members

<<Steering Committee>>

President, OKUMOTO Kyoko

Vice President (commemoration of 50th anniversary), SHIMIZU Nanako

Vice President (management of secretariat), OMI Miho

Secretary General, KUMAMOTO Hiroyuki

Secretariat Members, KOMATSU Hiroshi (finance), SADO Noriko, SAEKI Natsuko

Chairperson, Program Committee, ALEXANDER Ronni

Vice Chairperson, Program Committee, HORI Yoshie

Chairperson, Editorial Committee, KIDO Eiichi

Vice Chairperson, Editorial Committee, SATO Shiro

Chairperson, Public Relations Committee, TAKABE Yuko

Chairperson, International Relations Committee, KAJI Hiromoto

Chairperson, PSAJ Awards Nomination Committee, KURODA Toshiro

Chairperson, Prevention of Harassment and Countermeasures Committee, ABE Kohki

Vice Chairperson, Prevention of Harassment and Countermeasures Committee, MORI Satoko

Chairperson, “Constitution” Project Committee, KIMIJIMA Akihiko

 

[Commemoration of the 50th Anniversary]

Head, Peace and Civilization Working Group, SASAKI Hiroshi

Chairperson, “3/11” Project Committee, SHIGIHARA Atsuko

Chairperson, “Climate Change and Peace in the 21st Century” Project Committee, MAEDA Yukio

Executive Editor, Encyclopedia of Peace Studies Editorial Committee, ISHIDA Atsushi

Head, Peace Research Archive Working Group, SHIMIZU Nanako

Head, East Asia Peace Studies Dialogue Working Group, KAJI Hiromoto

 

Hosting Manager of the PSAJ Spring Conference 2022, SATO Shiro

Hosting Manager of the PSAJ Autumn Conference 2022, KAJI Hiromoto

 

 

Council Members

[Hokkaido/Tohoku]

SASAOKA Masatoshi*, SATO Shiro, SHIGIHARA Atsuko

 

[Kanto]

ABE Kohki, AOI Miho, FURUSAWA Kiyoko, HIRAI Akira, HORI Yoshie, ISHIDA Atsushi, KATSUMATA Makoto, KAWASAKI Akira*, KOMATSU Hiroshi, KUMAMOTO Hiroyuki, Lee Young-Chae, MAEDA Yukio, MORI Satoko, OMI Miho, SHIMIZU Nanako, SHIN Hae Bong, TAKABE Yuko, TAKAHARA Takao, TAKEMINE Seiichiro, TAKENAKA Chiharu, UTSUMI Aiko

 

[Chubu/Hokuriku]

IMANO Taizo*, KAJI Hiromoto, KAMINO Tomoya, KURODA Toshiro, SAEKI Natsuko, SASAKI Hiroshi

 

[Kansai]

AKIBAYASHI Kozue, ALEXANDER Ronni, ANZAI Ikuro, KIDO Eiichi*, KIMIJIMA Akihiko, OKUMOTO Kyoko, TAKAHASHI Hiroko

 

[Chugoku/Shikoku]

SADO Noriko, YUASA Masae*

 

 [Kyushu]

ISHIHARA Akiko, KIRIYA Taeko*

 

[Okinawa]

AKIYAMA Michihiro, TORIYAMA Jun*

 

Auditors

ISHII Kazuya, NAKAMURA Ayako

  

Committee Members

[Program Committee]            

ALEXANDER Ronni (Chair), HORI Yoshie (Vice Chair), ACHIRA Yohei, MORITA Toyoko, ONO Mitsuaki, SAITO Sayuri, SHIN Hae Bong, WADA Kenji

 

[Editorial Committee]

KIDO Eiichi (Chair), SATO Shiro (Vice Chair), ASAI Shiho, IGARASHI Seiichi, KUROSAKI Akira, SHIMIZU Nanako, TAKAMATSU Kana

 

[Public Relations Committee]

TAKABE Yuko (Chair), HIRAI Akira, KASAI Aya, KURODA Toshiro, MAEDA Risa, NAKAHARA Reika, NAKATSUKA Tomoyuki, TSUCHINO Mizuho

 

[International Relations Committee]

KAJI Hiromoto (Chair), KIMIJIMA Akihiko, KWON Hyangsuk, LU Deting, MORIMOTO Maiko, SASAKI Hiroshi, TAKAHARA Takao

 

[PSAJ Awards Nomination Committee]

KURODA Toshiro (Chair)

 

[Prevention of Harassment and Countermeasures Committee]

ABE Kohki (Chair), MORI Satoko (Vice Chair),   MOTOYAMA Jinshiro, TESHIGAWARA Kayoko, TSUCHINO Mizuho

Contact: FURUSAWA Kiyoko, KIDO Eiichi, SAEKI Natsuko, TAKAHARA Takao

 

[“Constitution” Project Committee]

KIMIJIMA Akihiko (Chair), AOI Miho, ENDO Seiji, SASAMOTO Jun

 

[Peace and Civilization Working Group] 

SASAKI Hiroshi (Head)

[“3/11” Project Committee] 

SHIGIHARA Atsuko (Chair), AIHARA Hiroko, HARAGUCHI Yayoi, HASUI Seiichiro, HIRAI Akira, ISHIHARA Akiko, SUZUKI Manami, TAKAHASHI Hiroko, TAKEMINE Seiichiro, TOKUNAGA Emika

[“Climate Change and Peace in the 21st Century” Project Committee]

MAEDA Yukio (Chair), HASUI Seiichiro, MORI Satoko, NAKANO Yoshihiro, ODA Hiroshi, ODANI Kazuaki, UEMURA Takehiko, SASAKI Hiroshi, SHIGIHARA Atsuko, YOKOYAMA Masaki

 

[Encyclopedia of Peace Studies Editorial Committee]

ISHIDA Atsushi (Executive Editor)

Managers: KURODA Toshiro, TAKENAKA Chiharu

Editorial Advisors: ABE Kohki, KIMIJIMA Akihiko, MORI Satoko, ODA Hiroshi, SASAKI Hiroshi, SHIMABUKURO Jun

Editors: AOI Miho, FUTAMURA Madoka, HASUI Seiichiro, ITABASHI Takumi, KIMURA Makiko, KUOSAKI Akira, OKUMOTO Kyoko, SAEKI Natsuko, SATO Shiro, SHIMIZU Nanako

Editorial Assistants: KAJI Hiromoto, KAMINO Tomoya, KOMATSU Hiroshi, OMI Miho, SHIMOYACHI Nao

 

[Peace Research Archive Working Group]

SHIMIZU Nanako (Head)

 

[East Asia Peace Studies Dialogue Working Group] (International Relations Committee)

KAJI Hiromoto (Head)

 

 

Commissions

Commissions Representatives Network

KAMINO Tomoya (Caretaker), NAKAMURA Nagafumi (Vice Caretaker)

 

[1] Methodology and Practice of Peace Studies: ENDO Seiji, KAMINO Tomoya

[2] Constitution and Peace: KIMIJIMA Akihiko

[3] Asia and Peace: LEE Young-Chae

[4] Colonialism and Peace: SAEKI Natsuko, FUJIOKA Mieko

[5] Disarmament and Security: NAKAMURA Nagafumi

[6] Africa: FUJIMOTO Yoshihiko, FURUZAWA Yoshiaki

[7] Environment and Peace: KASAI Yoshinori

[8] Peace Education: SUGITA Akihiro

[9] Gender and Peace: AKIBAYASHI Kozue, OMI Miho, WADA Kenji

[10] Peace Culture: SUZUKI Norio, WATANABE Morio

[11] Development and Peace: HARADA Tatsuo

[12] Refugees and Forced Migration Studies: IKEDA Josuke

[13] Nonviolence: FUJITA Akifumi

[14] Global Hibakusha: KIRIYA Taeko, Yang Xiaoping

[15] Peace and Art: YUASA Masae

[16] Publicness and Peace: TAMAI Yoshinao

[17] Genocide Studies: WATABE Mayumi

[18] Peace Movement: KIMURA Akira, SHIMIZU Taketo

[19] War and Bonbardment: IKO Toshiya

[20] Ryukyu/Okinawa/Island Nations and Regional Peace: MATSUSHIMA Yasukatsu